Antibiotica gebruiken...
alleen als het écht moet!

Antibiotica worden nog te vaak onnodig ingezet als voorzorgsmaatregel. Dit gaat gepaard met een hogere kostprijs en verschillende risico’s:

  • Er kan resistentie ontstaan.
  • Behandelingen verliezen hun effect wanneer ze echt nodig zijn waardoor productieverliezen
    kunnen worden geleden.
  • Resistente kiemen bij dieren vormen ook een bedreiging voor de gezondheid bij de mens.

Denk daarom goed na over antibioticagebruik! Bescherm je dieren, jezelf en je medemens en gebruik antibiotica alleen als het echt moet!

kuiken

Braadkippen houden kan met 20% minder antibiotica!

De pluimveesector is een sector met een hoog antibioticumgebruik. Om het bewustzijn binnen de sector te onderstrepen en nog verder aan te wakkeren werd in 2010 het door de Boerenbond gefinancierde Red AB-project gestart. Een 15-tal braadkippenhouders nam daaraan deel. In drie opeenvolgende bedrijfsbezoeken door dierenartsen van de Faculteit Dier-geneeskunde in Merelbeke werd geprobeerd om vooral het preventieve antibiotica-gebruik te doen dalen, door meer aandacht te schenken aan preventie via bioveiligheid, vaccinatie enz. Uit verschillende pluimveebedrijven die we hebben begeleid naar een verminderd AB gebruik blijkt dat er een daling van het gebruik met 20% mogelijk is zonder dat de productieresultaten daar onder lijden.

Ook op het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel wil men aantonen dat goed stalmanagement heel wat ziektes kan voorkomen. Momenteel loopt er een test met twee groepen dieren; bij de ene groep wordt optimaal stalmanagement toegepast, bij de andere enkel basismanagement. Met het resultaat van deze proef willen we aantonen dat je door extra aandacht te hebben voor het onderhoud en leven in je stal je al heel wat ziektes kan uitsluiten.

En ziektes uitsluiten... zorgt voor minder antibioticagebruik!

 

Wilt u meer weten of wilt u weten hoe het
met het antibioticagebruik op uw eigen bedrijf gesteld is?

Bekijk dan zeker de website www.ABcheck.ugent.be Schrijf u in op onze nieuwsbrief Tips om minder antibiotica te gebruiken!
varken

50% minder antibiotica gebruiken op uw bedrijf? Het kan!

De varkenssector is een van de sectoren waar het antibioticumgebruik het hoogst ligt. Om het bewustzijn binnen de sector te onderstrepen en nog verder aan te wakkeren werd in 2010 het door de Boerenbond en Certus gefinancierde Red ABproject gestart. Een 60-tal varkenshouders nam daaraan deel.

In drie opeenvolgende bedrijfsbezoeken door dierenartsen van de Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke werd geprobeerd om vooral het preventieve antibiotica-gebruik te doen dalen, door meer aandacht te schenken aan preventie via bioveiligheid, vaccinatie enz. De resultaten die in de loop van 2013 bekend werden tonen dat spectaculaire dalingen van 50% of meer kunnen bekomen worden zonder dat de productieresultaten eronder lijden of zelfs licht verbeteren!

Wilt u meer weten of wilt u weten hoe het
met het antibioticagebruik op uw eigen bedrijf gesteld is?

Bekijk dan zeker de website www.ABcheck.ugent.be Schrijf u in op onze nieuwsbrief Tips om het antibioticagebruik te verminderen!
kalf

Sommige vleeskalverbedrijven gebruiken zes keer minder antibiotica dan andere!

Slechts heel recent zijn gegevens beschikbaar gekomen over de mate waarin antibiotica worden gebruikt op vleeskalverbedrijven. De resultaten bleken tegen te vallen: bij vleeskalveren ligt het antibioticumgebruik per aanwezig dier het hoogste van alle sectoren, hoger dan bij varkens en braadkippen. Dit is ook niet verwonderlijk, gezien het specifieke karakter van het houden van vleeskalveren, met dieren van zeer diverse oorsprong die op jonge leeftijd en onder stressvolle omstandigheden samengezet en opgekweekt worden.

Toch is er een groot verschil tussen de verschillende bedrijven, wat toont dat er zeker mogelijkheden bestaan om minder antibiotica te gebruiken. Gezien de complexe en belangrijke rol die antibioticagebruik speelt binnen de vleeskalversector zal in verder onderzoek begin 2014 gekeken worden naar welke alternatieven voor antibioticagebruik het meest haalbaar zijn.

Wilt u meer weten of wilt u weten hoe het
met het antibioticagebruik op uw eigen bedrijf gesteld is?

Schrijf dan u zeker in op onze nieuwsbrief Check regelmatig deze website